• 0888 32 07 24
    0888 32 07 24

Условия за ползване

1.    ПРЕДМЕТ
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1309
район р-н Възраждане ж.к. Света Троица, вх. А, ет. 7, ап. 20, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201455768 предоставя стоки и услуги на потребители чрез интернет магазина си www.agrogradina.com

AgroGradina.COM продава стоки само с доказан произход, поема цялостно гаранционно обслужване и замянa при фабричен дефект, съгласно срока и условията посочени в гаранционната карта. Основните характеристики на стоките, които се предлагат, са посочени подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цените на стоките на всички страници в www.agrogiradina.com са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата.
Потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и интернет магазина.

2.    РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията на потребител не е задължителна за осъществяване на поръчки на стоки от интернет магазин www.agrogradina.com. Поръчки могат да правят гости и регистрирани потребители.
При попълване на регистрационна форма, потребителят е длъжен да предостави точни и пълни данни относно своите имена, валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес. За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни фирмени данни. 
С регистрацията си на www.agrogradina.com, потребителят получава свой клиентски профил за идентификация в интернет магазина, в който има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчките, да променя по всяко време данните си, както и всякаква заявена от него информация.

3.    СЪГЛАСИЕ
С отбелязване на поле „Съгласен съм с Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия на www.agrogradina.com и ги приема.

4.    ПОРЪЧКА
Поръчки на стоки от www.agrogradina.com се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Служител на AgroGradina KOM задължително потвърждава по телефона всяка получена поръчка от www.agrogradina.com. Потребителите се уведомяват чрез e-mail за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от www.agrogradina.com. Състоянието на всички поръчки могат да се следят в клиентския профил на всеки потребител.
Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 15:00 часа, а ако е направена след 15:00 часа  - на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните стоки. Всички цени в интернет магазин www.agrogradina.com са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената на доставка. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата.
ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.agrogradina.com ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Служителят на ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД е задължен да уведоми потребителя за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.

5.    ДОСТАВКА
Доставката на стоките на www.agrogradina.com се извършва от служител на компанията или служител на  куриерската компания, с която ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД е сключила договор. Цената на доставката не е включена в цената на продукта. Потребителят получава заявената стока на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителят получава стоката с прикрепена фактура (касов бон) и гаранционна карта и/или приемно-предавателен протокол. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

Срокове за доставка на стоки:
Доставките се извършват до 3 работни дни след получаването на потвърждение за поръчката от служител на www.agrogradina.com
www.agrogradina.com се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на www.agrogradina.com е длъжен да уведоми потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. - 

6.    НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Интернет магазин www.agrogradina.com предоставя следните възможности за заплащане на стоки:
-  Наложен платеж (плащане при доставка) - Потребителят заплаща дължимата сума при доставка на стоката от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат (при поръчки над 10 000 лв. с ДДС или съгласно закона на Република България плащането става само по банков път.

7. ДРУГИ

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.agrogradina.com е изключителна собственост на ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.agrogradina.com, без изричното писмено съгласие на ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД. Имената, знаците и символите на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.agrogradina.com може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.agrogradina.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.agrogradina.com или свързаните и предоставяни чрез www.agrogradina.com услуги. Въпреки, че AgroGradina.COM се стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин www.agrogradina.com, е възможно да са допуснати печатни грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на office@agrogradina.com за да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително! ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.agrogradina.com, предлаганите стоки, услуги и техните цени, и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на www.agrogradina.com се публикуват на www.agrogradina.com и са достъпни за всички потребители.