• 0888 32 07 24
    0888 32 07 24

Минерални - водоразтворими торове

Мастербленд за вкореняване 9-45-15
Мастербленд  9-45-15 100 % водоразтворим тор Приложение: Фосфорен тип комплексен тор в кри..
2,65 лв.
Мастербленд за обилен цъфтеж 15-10-30
Мастербленд  15-10-30 100 % водоразтворим тор Приложение: Тор за почвено, листно подхранване ..
2,65 лв.
Бавноразградим тор 8-9 месеца действие
Бавноразградим тор 8-9 месеца действие Osmocote Pro 8-9 M е дългодействащ тор. Гранулите на Osm..
17,90 лв.
Син камък
Син камък Активно вещество: 98% меден сулфат Смесимост: може да се смесва със серни препарати за..
5,50 лв.
Мастербленд 20-20-20
Мастербленд 20-20-20 Приложение: Комбиниран тор в кристална форма за почвено листно подхранване и..
2,20 лв.
Зелен камък
Зелен камък Железният сулфат (зелен камък) се използва при заболявания, предизвикани от липса на ..
2,90 лв.
Амониева селитра
Амониева селитра Амониевата селитра (амониев нитрат) е химическото съединение на сол на амоняка ..
5,30 лв.
Троен суперфосфат
Троен суперфосфат Тройният суперфосфат е високо концентриран фосфорен тор със съдържание на 46% д..
5,90 лв.
Смесен тор (азот, фосфор и калии) NPK 15:15:15
Смесен тор (азот, фосфор и калии) NPK 15:15:15 Комплексен, високо концентриран, лесно разтворим ..
5,90 лв.
Калиев хлорид
Калиев хлорид Калият е елемент на качеството, който спомага за по-пълното усвояване на останалит..
5,90 лв.
Калиев сулфат
Калиев сулфат Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и сяра са дире..
7,00 лв.
 Минералните торове увеличават запасите на хранителни вещества в почвата. Чрез торенето с минерални торове се увеличават, създават условия за интензивна дейност на почвените микроорганизми.