• 0888 32 07 24
    0888 32 07 24

Поверителност

Конфиденциалност на данните

Агроградина.бг е изцяло собственост на Ес Ем Би 2011 ООД. Фирма Ес Ем Би 2011 ООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Ес Ем Би 2011 ООД е вписан в регистъра на администраторите на лични данни.